Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Mulligenweg 8 in Oldebroek 8096 RB

Mulligenweg 8

8096 RB Oldebroek
Vraagprijs € 159.500,- k.k.
Onder bod

Omschrijving

"Prachtige plek in bosrijk gebied!"

Op het voormalig park "Mulligen" kunnen wij een bouwkavel aanbieden met een oppervlakte van ca. 700 m². De huidige bestemming is nog "Recreatie" maar de gemeente heeft toegezegd mee te willen werken aan een bestemmingsplanwijziging naar "Wonen" waardoor het bouwen van een woning geschikt voor permanente bewoning mogelijk is. Tevens is het mogelijk...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Bouwgrond
Lees meer

Omschrijving

"Prachtige plek in bosrijk gebied!"

Op het voormalig park "Mulligen" kunnen wij een bouwkavel aanbieden met een oppervlakte van ca. 700 m². De huidige bestemming is nog "Recreatie" maar de gemeente heeft toegezegd mee te willen werken aan een bestemmingsplanwijziging naar "Wonen" waardoor het bouwen van een woning geschikt voor permanente bewoning mogelijk is. Tevens is het mogelijk een bijgebouw te plaatsen met een maximale oppervlakte van 4% van de oppervlakte van de kavel met een minimum van 30 m².

De kosten voor het mogelijk maken van deze wijziging zijn inbegrepen in de koopsom van het perceel.

Voor de goede orde volgt hierna een uittreksel uit het bestemmingsplan "Wonen":

Artikel 6 Wonen
6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
een woning al dan niet in combinatie met ruimten voor een aan-huis-verbonden beroep en/of voor een aan-huis-verbonden bedrijfsactiviteit;
- aan- en uitbouwen en overkappingen;
met daarin ondergeschikt:
- verblijfsrecreatie;
- met de daarbij behorende:
- andere werken;
- bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde.

6.2 Bouwregels
Voor het bouwen gelden per bouw- en bestemmingsvlak de volgende regels:
- als hoofdgebouw mag uitsluitend één woning worden gebouwd;
- het hoofdgebouw inclusief aan- en uitbouwen dient qua maatvoering te voldoen aan de eisen die in de volgende tabel zijn gesteld:

Maximale goothoogte 3,00m
Maximale bouwhoogte 6,25m
Maximale oppervlakte 75 m²

- de hoogte van overkappingen bedraagt maximaal 2,50 meter;
- voor de bepaling van de oppervlakte van overkappingen is artikel 4.2 lid 2 sub b van overeenkomstige toepassing.

6.3 Nadere eisen
Het college kan nadere eisen stellen aan de afmetingen en de plaats van de bebouwing ten behoeve van:
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
-een goede woonsituatie;
-de milieusituatie;
-de sociale veiligheid;
-de verkeersveiligheid.

6.4 Specifieke gebruiksregels
Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend:
-het gebruik van de gronden als standplaats voor één of meer kampeermiddelen, anders dan voor eigen gebruik gedurende een periode van maximaal zes weken per jaar;
-het gebruik van de gronden en van de daarop voorkomende bouwwerken ten behoeve van detailhandel;
-het gebruik van de gronden en van de daarop voorkomende bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting of prostitutie;
-het gebruik van de gronden en van de daarop voorkomende bouwwerken ten behoeve van handelsreclame;
-het gebruik van de gronden en van de daarop voorkomende bouwwerken voor bedrijvigheid anders dan voor een aan-huis-verbonden beroep en/of voor een aan-huis-verbonden bedrijfsactiviteit;
-het gebruik van de gronden en van de daarop voorkomende bouwwerken voor de opslag en voor de stalling van aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken rij-, vaar-, voer- en/of vliegtuigen;
-het gebruik van de gronden en van de daarop voorkomende bouwwerken voor een aan-huis-verbonden beroep en/of voor een aan-huis-verbonden bedrijfsactiviteit, indien:
-het beroep niet wordt uitgeoefend door één van de bewoners van de woning;
-de bedrijfsvloeroppervlakte meer bedraagt dan 40% van de totale gebruiksoppervlakte van de woning en van de daarbij behorende aan- en uitbouwen en/of met een bedrijfsvloeroppervlakte van meer dan 35 m2;
-het gebruik van de gronden voor de opslag van afbraak- en bouwmaterialen, bodemspecie, grond, puin en schroot;
-het gebruik van een woning en van de daarbij behorende bebouwing door meer dan één afzonderlijk huishouden;
-het kennelijk ten verkoop opslaan en stallen van bruikbare en niet aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken rij-, vaar-, voer- en/of vliegtuigen;
-het storten van afvalstoffen en van vuil.

6.5 Afwijken van de gebruiksregels
Het college kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 6.4, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.
Overdracht Status Onder bod Vraagprijs € 159.500,- kosten koper Aanvaarding In overleg Bouwvorm Soort object Bouwgrond Bouwvorm N.v.t. Bouwgrond Ja Ligging Aan rustige weg, beschutte ligging en in bosrijke omgeving Indeling Perceeloppervlakte 700 m² Kadasteroppervlakte 700 m² Kadastrale gegevens Gemeente Oldebroek Sectie L Perceelnummer 5994 Oppervlakte 700 m² Eigendomssituatie Volle eigendom
Route van naar Mulligenweg 8, 8096 RB Oldebroek

Brochure

Gebruik het onderstaande formulier om de brochure van deze woning te downloaden.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.