Mijn favorieten

Taxeren is op goede koers varen.


Behalve de “emotionele waarde” van een onroerende zaak is er gelukkig ook een objectieve waardebepaling mogelijk. De gecertificeerde NVM-makelaar is de aangewezen persoon om met zijn ervaring en kennis van de plaatselijke markt, een huis, een kantorencomplex, een fabriekshal of showroom objectief te waarderen.

Bij koop of verkoop, huur of verhuur, maar ook bij het vinden van een juiste financiering of waardering van een onroerende zaak voor de jaarrekening blijken betrouwbare taxaties onmisbaar te zijn.

Verder zijn taxaties vaak nodig of wenselijk bij het verkrijgen van een hypotheek, voor fiscale doeleinden, voor het vaststellen van de herbouwwaarde, bij opdrachten van rechtbank of notariaat en in verband met de Onroerende Zaak belasting (OZB). Kortom: een scala van zaken waarbij taxaties een belangrijke rol spelen en deskundigheid noodzaak is.

Wij taxeren voor zowel woningen als bedrijfsonroerend goed
Opname en inspectie van de woning door een makelaar die ingeschreven is in het VastgoedCert-register Deze bevindingen worden uitgewerkt in een rapport, welke goedgekeurd is door NVM
Hierin wordt onder meer opgenomen:

  • Omschrijving van het object
  • Ligging, stand, staat waarin het object zich bevindt
  • Bestemmingsplanvoorschriften gemeente
  • Waardeoordeel


Taxaties o.a. in het kader van:

  • Hypotheekverstrekking
  • Successie
  • Fiscale aard
  • WOZ
  • Echtscheiding


Reguliere woningtaxatie
Hierbij moet u denken aan een taxatie die gemaakt moet worden bij het aanvragen van een hypotheek waarbij de marktwaarde en daarmee de executiewaarde een belangrijke rol speelt.

Waardeverklaring
Hierbij moet u denken aan een korte weergave van de waarde waarbij een onderliggend of eerder gemaakte taxatierapport als basis dient en het onnodig kosten met zich mee brengt om een volledig nieuw taxatierapport te maken.

Mondelinge waarde indicatie
Hierbij moet u denken aan een gesprek waarin wij aangeven wat, naar ons oordeel, een reële waarde zou kunnen zijn van de woning in geval van bijvoorbeeld een verkoop of koopbeslissing

Wij zijn aangesloten zijn bij het NWWI, en taxeren volgens de nieuwste eisen van de NHG.