Mijn favorieten

Woningbouw wordt prioriteit binnen het ruimtelijke ordeningsbeleid

Eerder werd unaniem een motie door de Tweede Kamer aangenomen om ook in 2018 een overgangstermijn te hanteren voor hypotheekaanvragen die niet tijdig beoordeeld kunnen worden. Omdat de doorlooptijden van hypotheekverstrekkers vaak lang zijn, is niet gegarandeerd dat een hypotheekaanvraag die in december is aangevraagd ook in december beoordeeld zal worden.

 

Kopers kunnen hierdoor in de problemen komen als blijkt dat in het nieuwe jaar strengere hypotheeknormen gelden. Zo wordt de maximale Loan-to-Value (LTV) volgend jaar bijvoorbeeld verlaagd van 101% naar 100%. 
 

De minister heeft echter overleg gevoerd met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en op basis hiervan geconcludeerd dat het niet nodig is om opnieuw een overgangstermijn te hanteren. Wanneer kopers door de nieuwe leennormen in de problemen komen dan kunnen hypotheekverstrekkers volgens de AFM beargumenteerd een uitzondering te maken op de leennormen. 

Mede op verzoek van de NVM zal in het voorjaar worden bekeken in hoeverre zich daadwerkelijk problemen hebben voorgedaan en of eventueel alsnog maatregelen nodig zijn. De lange doorlooptijden van hypotheekverstrekkers leiden vaker tot problemen. Kopers moeten regelmatig uitstel vragen omdat de financiering niet op tijd rond komt, met onzekerheid voor zowel kopers als verkopers als gevolg. 

De NVM pleit ervoor om de doorlooptijden van hypotheekverstrekkers transparant te maken, zodat de markt hier beter zijn werk kan doen.